SERVEIS GERIÀTICS

Oferim tot tipus de serveis en centres geriàtrics de Barcelona i cinturó industrial:

  • Servei un cop per setmana al centre geriàtric i servei especial en cas d’urgència mèdica.
  • SPDs segons les pautes mèdiques establertes, podent modificar, si és urgent, fins unes hores abans del lliurament al centre
  • Enviament de bolquers i material fungible
  • Control farmacoterapèutic: duplicitats de medicaments, interaccions, compliment, etc ..
  • Accés per part de familiars, cuidadors, etc. (sempre que estiguin autoritzats) a les dades que disposem dels pacients
  • Contacte ràpid mitjançant correu electrònic, telèfon o fax, amb la possibilitat de contactar directament la farmàcia amb el metge (sempre que aquest ho autoritzi)
  • Preus especials en parafarmàcia per als centres i els seus pacients
    tots aquests serveis es realitzen complint la protecció de dades del pacient
geri